Nastavit menu v panelu administrace

TSP 2019 Statistiky přijetí na MU

V roce 2019 se na Masarykovu univerzitu hlásilo 37 043 uchazečů na magisterské a bakalářské obory. Doktorské a navazující magisterské programy opět necháme stranou. Nejvíce přihlášek bylo tradičně podáno na lékařskou fakultu (7 489) a nejméně na Fakultu Informatiky (1 688). K přijímacím zkouškám se dostavilo k přijímacím zkouškám 31 809. Úspěšně složilo přijímací zkoušky 19 995 a z toho přijato bylo 14 092 studentů. Čísla jsou podobná jako v předchozím roce, jen trochu nižší.

Ještě může být zajímavé rozlišení prezenčního a kombinovaného studia, kdy na prezenční bylo podáno 33 844 přihlášek a na kombinované 3 199. Přihlášení dálkaři, tak tvoří 10% všech přihlášených, mezi zapsanými zaujímají dokonce  podíl 16 %.

Teď ale již k těm podstatnějším věcem. Z přijatých 14 092 uchazečů bylo zapsáno 7 810, tedy 55 %. Ve výsledku tedy z těch co se dostaví je zapsáno kolem 24,6 % (u prezenční formy to je 23 %). V Magisterských oborech bylo přijato 26%, zapsáno pak 17% a v případě bakalářských oborů bylo přijato 41% a zapsáno 22%.

Pokud jste spíše průměrní, resp. dosahujete průměrných výsledků při zkušebních testech, rozhodně doporučujeme přípravné TSP kurzy, kdy si podstatně zvýšíte svoji šanci na přijetí. Pokud jste hned pod čarou, nezoufejte. Je tu ještě šance podat odvolání.

Souhrnné výsledky nám toho ale moc neprozradí o konkrétních fakultách. Někde totiž stačí velmi málo a jinde se musíte opravdu snažit. Hlavní je ale myslet pozitivně a pořádně se připravit!

Magisterské obory

Masarykova univerzita má pouze 2 magisterské obory, kde je pro přijetí nutné zvládnout testy studijních oborů. Zbylé magisterské jsou navazující na bakalářské obory.

Právnická fakulta

Na magisterském studiu obor Právo je pro přijetí nutné zvládnout pouze TSP a to vypadalo následovně:

OborPočet uchazečůUspělo u zkouškyCelkem přijatoPercentil k přijetí
Právo 2107 1949697 77,67

Ve srovnání s předchozím rokem bylo přijato o 7 studentů méně a poslední percentil byl o 0,13 bodů nižší, takže zanedbatelný rozdíl. Dle výsledků TSP tak bylo zapotřebí necelých 28 bodů.

Pedagogická fakulta

Na magisterském studiu obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy bylo třeba mimo TSP zvládnout i oborové testy.

OborPočet uchazečůUspělo u zkouškyCelkem přijatoBody k přijetí
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 485 47124340,24

Na Pedagogické fakultě bylo přijato na jediný prezenční magisterský obor 243 uchazečů, což je o 19 více méně než v předešlém roce. Oproti právnické fakultě zde ale nenaleznete percentil, právě kvůli souběhu TSP a oborových testů.Obrovský rozdíl je zde ale v bodech. zatímco v roce 2018 bylo potřeba 72,28 bodů, v roce 2019 stačilo jen 40,24, což je skoro polovina!

Bakalářské obory

Toto byly jediné magisterské obory na Masarykově univerzitě s TSP. Další 2 magisterské naleznete na lékařské fakultě, kde ale nejsou TSP u přijímacího řízení. Všechny ostatní obory jsou bakalářské s případným navazujícím magisterským studiem.

Právnická fakulta

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity lze studovat i bakalářské obory, které na rozdíl od magisterského nejsou prezenční, ale kombinované.

Studijní program / studijní oborPočet uchazečůDostavilo seUspělo u zkouškyPřijato celkemPercentil k přijetí
Mezinárodněprávní obchodní studia91757564 21,55
Obchodněprávní studia12110810669 41,64
Teorie a praxe trestního a správního procesu18514914564 41,64
Všeobecná veřejná správa14912612295 22,06
Finanční správa54464435 24,56
Správa sociálního zabezpečení41373627 21,22
Katastrální správa42333328 41,45
Vyšší justiční úředník113979665 20,28
Celkem796671657447

Na bakalářské obory bylo přijato přibližně 67% všech studentů, kteří se dostavili ke zkoušce. V předchozím roce to bylo 80%! V roce 2019 se dostavilo více uchazečů a méně jich bylo přijato, je tedy nutné se lépe připravit. V roce 2018 stačil v průměru stačil percentil 16,29, v roce 2019 byl minimální 20,28 což odpovídá přibližně 14,5 bodům z 60-ti.

Fakulta informatiky

Studijní program / studijní oborPočet uchazečůDostavilo seUspělo u zkouškyPřijato celkemPercentil k přijetí
Informatika105398472267480,04
Programování a vývoj aplikací63558337934480,3
Celkem1688156711011018

Pokud na Fakultě informatiky uspějete u zkoušky, tedy zvládnete přijímací zkoušku v minimálním rozsahu pro její splnění, máte poměrně vysokou šanci, že se dostanete. K přijetí bylo potřeba získat v průměru percentil 80, což je nepatrně méně, než v předchozím roce. Pro přijetí bylo třeba v testech studijních předpokladů získat přibližně 28 bodů, takže o 3 body méně než v roce 2018. Počet získaných bodů je ale pouze orientační a závisí i na obtížnosti TSP v daném roce. Vysoký percentil vypovídá o tom, že uchazeči na Fakultu informatiky jsou lépe připraveni, než uchazeči na jiné fakulty! Tím spíše je třeba se kvalitně připravit pomocí přípravného TSP kurzu.

Ekonomicko-správní fakulta

Studijní program / studijní oborPočet uchazečůDostavilo seUspělo u zkouškyPřijato celkemPercentil k přijetí
Ekonomie39235927322247,11
Finance49046033917876,34
Finance a právo40438729813080,04
Hospodářská politika124111867252,72
Hospodářská politika a správa11109956,46
Podniková ekonomika a management1149105275427183,06
Podniková informatika1811691318064,2
Regionální rozvoj a cestovní ruch32630718312450,05
Veřejná ekonomika a správa23121314210450,31
Celkem406136932671148164,15

Pro prezenční studium na Ekonomicko-správní fakultě bylo zapotřebí v průměru 64,15 percentil, což je obdobné jako v předchozím roce a odpovídalo to cca 24 bodům.

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta je často považována za jakousi jistotu a záchrannou školu, pokud se člověk nikam jinam nedostane.

Studijní program / studijní oborPočet uchazečůDostavilo seUspělo u zkouškyPřijato celkemPercentil k přijetí
Archeologie4131262649,19
English language and literature2222181820,66
Anglický jazyk a literatura61755416016060,22
Archivnictví5145393824,72
Finština2725222245,43
Český jazyk a literatura18216613612763,15
Čínská studia126115828250,05
Dějiny starověku6457404048,74
Divadelní studia7868434242,79
Dějiny umění10683545413,33
Estetika7657505042,37
Etnologie4943383810,33
Teorie a dějiny filmu a audiovizuálních médií4026171738,03
Nizozemský jazyk a literatura2524241920,69
Skandinávská studia1091011008050,31
Francouzský jazyk a literatura5651454511,53
Historie21017414314339,52
Italský jazyk a literatura8979605442,37
Teorie interaktivních médií2512342221707,12
Informační studia a knihovnictví14313012512410,3
Japanistika166154918936,17
Chorvatština181616155,6
Katalánský jazyk a literatura2625232346,45
Klasická archeologie2929191930,91
Latinský jazyk a literatura1211559,99
Mediteránní studia6660373730,91
Muzeologie4438353512,43
Německý jazyk a literatura696054547,21
Obecná jazykověda5049313122,43
Pedagogika1371341341340,67
Filozofie123117686845,99
Počítačová lingvistika4335262629,33
Psychologie100386228310245,61
Pomocné vědy historické2726222222,43
Novořecký jazyk a literatura1097733,25
Religionistika6461515132,51
Ruská studia5653343320,55
Ruština pro společenskou praxi5447413724,72
Španělský jazyk a literatura685954542,47
Sociální pedagogika a poradenství236220747350,31
Ukrajinská studia2116999,16
Hudební věda908377776,29
Vietnamská studia1512885,42
Celkem478942612643235828,41

Abyste se dostali na „fildu“, je třeba v průměru percentil 28,41, což v roce 2019 odpovídalo přibližně 16-ti bodům. Na některých oborech je ale potřeba zvládnout i oborový test. Taková tutovka byl obor Pedagogika, kde stačil percentil 0,67! Abyste byli přijati, stačilo se dostavit, protože přijato bylo 100% zúčastněných. Vzhledem k tomu že minimum bodů v roce 2019 bylo -5, stačilo se jen umět podepsat a přijetí bylo v kapse.

Pokud byste chtěli detailnější informace vztahující se i k bakalářským oborům, naleznete je na stránkách Masarykovy univerzity.

18.3.2020

0 odpovědi na "TSP 2019 Statistiky přijetí na MU"

Zanechat zprávu

My svým kurzům věříme

A proto Vám nabízíme Garanci vrácení 100% ceny kurzu pokud se na žádnou z fakult nedostanete! Stačí si koupit kompletní Kurz TSP do konce února a Garance je Vaše!

O TSP Kurzech

Stovky hodin usilovné práce a konečně je to tu! Online TSP kurzy, které nemají konkurenci.

Kurzy obsahují teorii a desítky hodin videí s detailním vysvětlením všech typů příkladů uspořádaných do jednotlivých lekcí.

Kurzy obsahují navíc náhodné kvízy ze všech příkladů TSP MU, které se kdy vyskytly, a to uspořádané podle jednotlivých kapitol, abyste si mohli trénovat přesně to, co chcete.

Oblíbené kurzy

ESPERTO - TSP Kurzy © 2019