Setup Menus in Admin Panel

Nedostali jste se na MU? Podejte odvolání!

Dělá to spousta s z Vás. Podáte si přihlášku na více škol, na všechny se dostanete, ale nakonec si vyberete jen jednu a na tu se zapíšete. Nastává pak situace, že je přijato více uchazečů než kolik jich reálně nastoupí a v daném meziprostoru je šance pro Vás, co jste byli těsně pod čarou! Tak neváhejte a ukažte dané fakultě, že opravdu stojíte o studium na ní.

Masarykova univerzita sice tvrdí, že nezáleží, zda podáte odvolání či nikoli, protože uvolněná místa jsou obsazována podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky a děkan fakulty nemá ani povinnost uvolněná místa obsadit, ale ze strany jednotlivých fakult je třeba mít přijatých co nejvíce studentů, protože jejich rozpočet se odvíjí právě do jejich počtu. Pokud jste tedy opravdu jen kousek pod čarou, dejte své fakultě vědět, že o ni stojíte a že opravdu pochybila, když Vás nepřijala. Postěžujte si na kdeco, všechno bylo přece u přijímacích řízení špatně.

Podání odvolání

Odvolání je procesní postup, kdy nesouhlasíte s rozhodnutím o přijetí nebo spíše nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává děkanovi fakulty, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jeho oznámení. Děkan odvolání posoudí a buďto mu vyhoví a rozhodnutí změní, nebo odvolání předá rektorovi. Odvolání včetně přijímacího řízení jsou upraveny v ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách. Rozhodnutí rektora je již konečné a nelze proti němu podat žádný opravný prostředek.

 

9.1.2019

0 odpovědi na "Nedostali jste se na MU? Podejte odvolání!"

Zanechat zprávu

My svým kurzům věříme

A proto Vám nabízíme Garanci vrácení 100% ceny kurzu pokud se na žádnou z fakult nedostanete! Stačí si koupit kompletní Kurz TSP do konce března a Garance je Vaše!

O TSP Kurzech

Stovky hodin usilovné práce a konečně je to tu! Online TSP kurzy, které nemají konkurenci.

Kurzy obsahují teorii a desítky hodin videí s detailním vysvětlením všech typů příkladů uspořádaných do jednotlivých lekcí.

Kurzy obsahují navíc náhodné kvízy ze všech příkladů TSP MU, které se kdy vyskytly, a to uspořádané podle jednotlivých kapitol, abyste si mohli trénovat přesně to, co chcete.

Oblíbené kurzy

ESPERTO - TSP Kurzy © 2019