Setup Menus in Admin Panel

Výsledky příjimaček v roce 2018 na Masarykovu univerzitu

V roce 2018 se na Masarykovu univerzitu bylo podáno 39 664 přihlášek na magisterské a bakalářské obory. Doktorské a navazující magisterské programy nyní necháme stranou. Nejvíce přihlášek bylo podáno na lékařskou fakultu (7 596) a nejméně na Fakultu sportovních studií (1 980). K přijímacím zkouškám se dostavilo k přijímacím zkouškám 33 849. Úspěšně složilo přijímací zkoušky 21 842 a z toho přijato bylo 15 047 studentů. Čísla jsou podobná jako v předchozím roce.

Ještě může být zajímavé rozlišení prezenčního a kombinovaného studia, kdy na prezenční bylo podáno 35 579 přihlášek a na kombinované 4 085. Přihlášení dálkaři, tak tvoří 10% všech přihlášených, mezi zapsanými zaujímají dokonce  podíl 17 %.

Teď ale již k těm podstatnějším věcem. Z přijatých 15 047 uchazečů bylo zapsáno 7 981, tedy 53 %. Ve výsledku tedy z těch co se dostaví je zapsáno necelých 24 % (u prezenční formy dokonce jen 21,6 %)!

Pokud jste spíše průměrní, resp. dosahujete průměrných výsledků při zkušebních testech, rozhodně doporučujeme přípravné TSP kurzy, kdy si podstatně zvýšíte svoji šanci na přijetí. Pokud jste hned pod čarou, nezoufejte. Je tu ještě šance podat odvolání.

Souhrnné výsledky nám toho ale moc neprozradí o konkrétních fakultách. Někde totiž stačí velmi málo a jinde se musíte opravdu snažit.

Magisterské obory

Masarykova univerzita má pouze 2 magisterské obory, kde je pro přijetí nutné zvládnout testy studijních oborů. Zbylé magisterské jsou navazující na bakalářské obory.

Právnická fakulta

Na magisterském studiu obor Právo je pro přijetí nutné zvládnout pouze TSP a to vypadalo následovně:

Obor Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Celkem přijato Percentil k přijetí
Právo 2205 2029 1974 704 77,8

Z přehledu víme, že bylo přijato celkem 704 lidí, což je o téměř 100 uchazečů více, než v předešlém roce! právě i díky tomu stačil pro přijetí nižší percentil. V loňském roce bylo třeba 82,2 a letos 77,8. bylo tedy zapotřebí necelých 29 bodů.

Pedagogická fakulta

Na magisterském studiu obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy bylo třeba mimo TSP zvládnout i oborové testy.

Obor Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Celkem přijato Body k přijetí
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 519 504 380 224 72,28

Na Pedagogické fakultě bylo přijato na jediný prezenční magisterský obor 224 uchazečů, což je o 31 méně než v minulém roce. Oproti právnické fakultě zde ale nenaleznete percentil, právě kvůli souběhu TSP a oborových testů.

Bakalářské obory

Toto byly jediné magisterské obory na Masarykově univerzitě s TSP. Další 2 magisterské naleznete na lékařské fakultě, kde ale nejsou TSP u přijímacího řízení. Všechny ostatní obory jsou bakalářské s případným navazujícím magisterským studiem.

Právnická fakulta

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity lze studovat i bakalářské obory, které na rozdíl od magisterského nejsou prezenční, ale kombinované.

Studijní program / studijní obor Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Přijato celkem Zapsáno Percentil k přijetí
Mezinárodněprávní obchodní studia 121 99 98 86 60 21,21
Obchodněprávní studia 124 107 105 90 71 16,75
Vyšší justiční úředník 130 103 100 78 50 10,32
Teorie a praxe trestního a správního procesu 165 135 129 102 67 20,22
Veřejná správa 195 164 163 138 103 12,97
Celkem 735 608 595 494 351 16,29

Na bakalářské obory bylo přijato více než 80 % všech přihlášených. Podstatnější údaje je ale spíše poměr mezi přijatými a těmi, kteří se opravdu dostavili, protože z nich se vypočítává percentil potřebný k přijetí. V průměru stačil percentil 16,29 což odpovídá přibližně 13-ti bodům z 60-ti.

Fakulta informatiky

Studijní program / studijní obor Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Přijato celkem Zapsáno Percentil k přijetí
Aplikovaná informatika 1086 1015 631 594 373 85,13
Bioinformatika 110 107 68 66 36 85,74
Informatika ve veřejné správě 73 71 22 21 12 85,37
Sociální informatika 91 87 41 38 24 85,74
Matematická informatika 81 76 62 61 35 87,77
Paralelní a distribuované systémy 16 16 13 13 9 90,01
Počítačová grafika a zpracování obrazu 377 359 148 137 75 85,32
Počítačové sítě a komunikace 209 192 85 77 31 85,17
Počítačové systémy a zpracování dat 182 175 100 99 47 85,24
Programovatelné technické struktury 15 15 11 11 3 88,64
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 198 189 126 120 67 85,82
Celkem 2438 2302 1307 1237 712 86,36

Pokud na Fakultě informatiky uspějete u zkoušky, tedy zvládnete přijímací zkoušku v minimálním rozsahu pro její splnění, máte poměrně vysokou šanci, že se dostanete. K přijetí bylo potřeba získat v průměru percentil 86,36, což je nárůst percentilu o necelých 5 bodů oproti loňskému roku a 19 oproti předloňskému percentilu, kdy stačilo „pouze“ 67,29! Pro přijetí bylo třeba v testech studijních předpokladů získat přibližně 31 bodů. Počet získaných bodů je ale pouze orientační a závisí i na obtížnosti TSP v daném roce. V roce 2018 stačil totiž nižší percentil, ale bodů bylo třeba získat přibližně 32,5 bodům. Toto vypovídá o tom, že uchazeči na Fakultu informatiky jsou lépe připraveni, než uchazeči na jiné fakulty! Tím spíše je třeba se kvalitně připravit pomocí přípravného TSP kurzu.

Ekonomicko-správní fakulta

Studijní program / studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Přijato celkem Zapsáno Percentil k přijetí
Ekonomie prezenční 349 338 235 178 63 57,29
Podniková ekonomika a management prezenční 1064 988 690 269 133 77,55
Finance prezenční 516 498 364 168 83 77,02
Finance a právo prezenční 480 463 348 128 43 81
Hospodářská politika prezenční 184 173 132 91 38 59,34
Veřejná ekonomika a správa + Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost prezenční 37 33 25 24 13 81,85
Regionální rozvoj a cestovní ruch prezenční 420 402 234 148 72 55,51
Regionální rozvoj a správa prezenční 122 118 68 48 15 52,28
Veřejná ekonomika a správa prezenční 210 202 119 97 32 51
Podniková informatika prezenční 123 117 91 70 40 56,18
Celkem   3505 3332 2306 1221 532 64,90

Pro prezenční studium na Ekonomicko-správní fakultě bylo zapotřebí v průměru 64,9 percentil, což v loňském roce odpovídalo přibližně 25 bodům.

Studijní program / studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Přijato celkem Zapsáno Percentil k přijetí
Podniková ekonomika a management kombinovaná 262 205 149 72 50 77,4
Finance kombinovaná 135 109 85 45 26 77,02
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací kombinovaná 28 17 11 8 2 50,68
Regionální rozvoj a cestovní ruch kombinovaná 49 43 24 15 8 57,36
Regionální rozvoj a správa kombinovaná 25 23 13 9 6 54,4
Veřejná ekonomika a správa kombinovaná 62 52 30 22 10 51,39
Celkem   561 449 312 171 102 61,375

Pro kombinované studium platí více méně to samé, jako pro prezenční.

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta je často považována za jakousi jistotu a záchrannou školu, pokud se člověk nikam jinam nedostane.

Studijní program / studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u zkoušky Přijato celkem Zapsáno Percentil k přijetí
Archeologie prezenční 77 70 70 49 18 35,58
Klasická archeologie prezenční 40 39 36 31 13 25,4
Pravěká archeologie Předního Východu prezenční 15 4 2 2 1 76,52
Anglický jazyk a literatura prezenční 745 447 308 210 122 60,38
Baltistika prezenční 51 50 50 39 16 20,66
Český jazyk a literatura prezenční 217 208 203 172 60 28,02
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika prezenční 27 19 15 15 13 36,36
Čeština pro cizince prezenční 16 9 2 2 0
Francouzský jazyk a literatura prezenční 81 52 52 52 25 13,55
Italský jazyk a literatura prezenční 96 90 86 54 19 37,18
Japanistika prezenční 175 121 86 84 55 12,84
Katalánský jazyk a literatura prezenční 24 20 20 20 13 21,42
Klasický řecký jazyk a literatura prezenční 10 8 8 6 4 16,64
Latinský jazyk a literatura prezenční 20 20 20 17 2 23,75
Mediteránní studia prezenční 36 34 34 31 11 17,34
Německý jazyk a literatura prezenční 102 66 62 62 25 3,14
Norský jazyk a literatura prezenční 48 33 22 25 13 31,83
Novořecký jazyk a literatura prezenční 15 13 12 10 3 20,63
Obecná jazykověda prezenční 76 71 71 55 20 21,66
Polský jazyk a literatura prezenční 12 11 11 10 4 28,41
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu prezenční 30 30 29 23 12 10,84
Portugalský jazyk a literatura prezenční 42 40 37 31 6 20,63
Ruský jazyk a literatura prezenční 54 39 34 25 11 38,72
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu prezenční 126 78 65 58 37 30,54
Španělský jazyk a literatura prezenční 107 64 55 55 20 6,8
Ukrajinská studia prezenční 25 23 18 15 7 10,92
Filozofie prezenční 126 117 116 110 38 20,22
Religionistika prezenční 66 61 59 56 25 15,45
Archivnictví prezenční 66 59 56 50 23 6,61
Dějiny starověku prezenční 37 35 34 30 1 23,53
Etnologie prezenční 48 41 41 38 16 10,78
Historie prezenční 231 147 127 126 61 3,79
Muzeologie prezenční 43 41 38 31 11 14,37
Pomocné vědy historické prezenční 37 31 31 31 14 6,8
Anglický jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 9 6 2 2 0 60,38
Anglický jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 12 6 1 1 0
Filozofie + Ekonomie prezenční 5 5 5 5 2 20,22
Francouzský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 3 2 2 2 1 13,55
Historie + Ekonomie prezenční 4 3 3 3 1 3,79
Historie + Hospodářská politika prezenční 1 1 1 1 0
Historie + Veřejná ekonomika a správa prezenční 2 2 2 2 1 3,79
Italský jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 5 3 3 3 1 20,63
Italský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 7 7 7 6 4 20,63
Japanistika + Hospodářská politika prezenční 9 6 5 5 4 12,84
Japanistika + Veřejná ekonomika a správa prezenční 5 3 2 2 1 12,84
Kulturní studia Číny + Hospodářská politika prezenční 13 13 13 11 5 36,16
Kulturní studia Číny + Veřejná ekonomika a správa prezenční 2 2 2 2 2 36,16
Mediteránní studia + Hospodářská politika prezenční 3 3 3 3 1 17,34
Německý jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 3 3 3 3 1 3,14
Německý jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 1 1 1 1 0
Norský jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 1 0 0 0 0
Norský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 2 0 0 0 0
Pedagogika + Ekonomie prezenční 3 3 3 3 2 20,57
Pedagogika + Hospodářská politika prezenční 1 1 1 0 0
Pedagogika + Veřejná ekonomika a správa prezenční 4 4 4 2 2 20,57
Polský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 1 1 1 1 0
Portugalský jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 1 1 1 0 0
Portugalský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 2 1 1 1 0
Ruský jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 3 1 1 1 0
Ruský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 3 2 2 2 0 38,72
Španělský jazyk a literatura + Hospodářská politika prezenční 4 2 2 2 2 6,8
Španělský jazyk a literatura + Veřejná ekonomika a správa prezenční 6 5 4 4 2 6,8
Ukrajinská studia + Hospodářská politika prezenční 1 1 1 1 1
Ukrajinská studia + Veřejná ekonomika a správa prezenční 1 1 1 1 1
Informační studia a knihovnictví prezenční 137 134 134 129 65 14,57
Kulturní studia Číny prezenční 118 109 104 74 33 36,16
Dějiny umění prezenční 194 113 78 75 48 14,48
Estetika prezenční 97 87 86 82 30 10,32
Hudební věda prezenční 81 76 76 74 36 7,77
Sdružená uměnovědná studia prezenční 193 185 183 171 69 14,3
Teorie a dějiny divadla prezenční 70 53 51 37 17 25,4
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury prezenční 153 86 64 64 47 3,74
Teorie interaktivních médií prezenční 212 202 197 167 101 15,54
Pedagogika prezenční 155 147 143 104 40 20,57
Sociální pedagogika a poradenství prezenční 221 213 201 130 61 25,13
Psychologie prezenční 823 676 215 116 97 57,13
Celkem   5492 4361 3519 2918 1397 21,45

Abyste se dostali na fildu, stačil v průměru percentil 21,45, což v roce 2018 odpovídalo přibližně 15-ti bodům. Na některých oborech je ale potřeba zvládnout i oborový test. Stejně jako v minulém roce nejnižší percentil byl třeba na obor Německý jazyk a literatura, a to 3,14. V roce 2017 stačil dokonce percentil 0,27!

Pokud byste chtěli detailnější informace vztahující se i k bakalářským oborům, naleznete je na stránkách Masarykovy univerzity.

31.1.2019

0 odpovědi na "Výsledky příjimaček v roce 2018 na Masarykovu univerzitu"

Zanechat zprávu

My svým kurzům věříme

A proto Vám nabízíme Garanci vrácení 100% ceny kurzu pokud se na žádnou z fakult nedostanete! Stačí si koupit kompletní Kurz TSP do konce března a Garance je Vaše!

O TSP Kurzech

Stovky hodin usilovné práce a konečně je to tu! Online TSP kurzy, které nemají konkurenci.

Kurzy obsahují teorii a desítky hodin videí s detailním vysvětlením všech typů příkladů uspořádaných do jednotlivých lekcí.

Kurzy obsahují navíc náhodné kvízy ze všech příkladů TSP MU, které se kdy vyskytly, a to uspořádané podle jednotlivých kapitol, abyste si mohli trénovat přesně to, co chcete.

Oblíbené kurzy

ESPERTO - TSP Kurzy © 2019